Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci aprovació definitiva Bases subvencions activitats en barris 3389/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Anuncis Anunci aprovació definitiva Bases subvencions activitats barris 16/01/2018
Bases Específiques Reguladores d'activitats Socio-Culturals a Sant Esteve Sesrovires 2017 3381/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Bases Específiques Reguladores per a l'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, exercici 2017. Aprovació definitiva en data 03/01/2018 16/01/2018
Bases Específiques Reguladores d'activitats als Barris a Sant Esteve Sesrovires 2017 3389/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Bases Específiques Reguladores per a l'atorgament de subvencions a activitats en els barris, exercici 2017. Aprovació definitiva en data 03/01/2018 16/01/2018
Bases Reguladores Específiques Activitats Esportives Sant Esteve Sesrovires 2017 3390/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Bases Específiques Reguladores per a l'atorgament de subvencions a activitats esportives, exercici 2017. Aprovació Definitiva en data 03/01/2018 16/01/2018
EDICTE -DECRET 2018-0019 11-01-2018 APROVACIÓ CONVOCATÒRIES ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS-ESPORTIVES-BARRIS 2017 3390/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Edicte del Decret d'Alcaldia núm. 2018-0019 d'aprovació de la Convocatòria de subvencions d'activitats esportives, sociocuturals i de barris, exercici 2017. 15/01/2018
Convocatòra de subvencions d'activitats als Barris 2017 3389/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Convocatòria de subvencions d'activitats als Barris, 2017 12/01/2018
Convocatòria de subvencions d'activitats Esportives 2017 3390/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Convocatòria de subvencions d'activitats esportives, 2017 12/01/2018
Convocatòria de subvencions d'activitats Socio-Culturals 2017 3381/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Convocatòria de subvencions d'activitats socio-culturals, 2017 12/01/2018
EDICTE APROVACIÓ CONVENI CABALBAIX 3938/2017 Aprovació de Conveni Edictes Aprovació Conveni Cabalbaix 11/01/2018
2018_01_04 EDICTE RESOLUCIÓ EXP. 603.2017 603/2017 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Edictes NOTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2017 09/01/2018