Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
EDICTE DECRET 2017-0455 FINAL BAIXA CASTELLA BOE 217/2017 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Edictes DECRET 2017-0455 FINAL EXPEDIENT BAIXA OFICI PER INSCRIPCIO INDEGUDA S A 17/11/2017
EDICTE APROVACIÓ INICIAL QUOTA 1 OBRES PIS EXPD. 2480 2017 2480/2017 Liquidació provisional de les quotes d'urbanització. Sistema de cooperació Edictes Aprovació inicial quota 1 de les obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires 13/11/2017
EDICTO APROBACIÓN INICIAL CUOTA 1 OBRAS PIS EXPDTE. 2480 2017 2480/2017 Liquidació provisional de les quotes d'urbanització. Sistema de cooperació Edictes Aprobación inicial cuota 1 de las obras de urbanización del Polígono Industrial Sesrovires 13/11/2017
EDICTO APROBACIÓN INICIAL CUOTA 1 OBRAS PIS EXPDTE. 2480 2017 2480/2017 Liquidació provisional de les quotes d'urbanització. Sistema de cooperació Edictes Aprovació inicial quota 1 de les obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires 13/11/2017
EDICTE DECRET ALCALDIA (2017-0538) 3286/2017 Nombramiento de Personal Eventual. Edictes Cessament càrrec eventual 10/11/2017
EDICTE DECRET ALCALDIA (2017-0543) 3308/2017 Nombramiento de Personal Eventual. Edictes Nomenament càrrec eventual 10/11/2017
2017_10_30 EDICTE ARXIU OE024.2013 740/2017 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Edictes ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2017, D'ARXIU D'EXPEDIENT OE024/2013 07/11/2017
2017_10_31 EDICTE INICI EXP. 741.2017 741/2017 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Edictes ACORD JUNTA DE GOVERN, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2017, D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT 741/2017 07/11/2017
EDICTE DEC2017-0451 FINAL EXPEDIENT BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA M G A 1175/2016 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Edictes DECRET 2017-0451 FINAL EXPEDIENT BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA PADRO HABITANTS M G A 07/11/2017
EDICTE DEC2017-0454 FINAL EXPEDIENT BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA PM A A 226/2017 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Edictes DECRET 2017-0454 FINAL EXPEDIENT BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA PM A A 07/11/2017